Σχετικά με το έργο

Σκοπός του υποέργου είναι η επέκταση των πηγών ανοικτών δεδομένων του υφιστάμενο συστήματος διανομής Open Data του Δήμου Ηρακλείου.
Η ανοικτή διάθεση των δημοσίων δεδομένων ενισχύει σημαντικά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στο δημόσιο, στο πλαίσιο της αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης.
Παράλληλα, μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικά οφέλη τόσο ευθέως από υπηρεσίες που αναπτύσσονται με τα ανοικτά δεδομένα όσο και από το εισόδημα που δημιουργούν οι νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται.
Η ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση ανοικτών δεδομένων στις ευφυείς πόλεις έχει καταστήσει δυνατή την αποτελεσματικότερη αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων με στόχο την παραγωγή πληροφοριών που μπορούν να βελτιώσουν διάφορους τομείς των πόλεων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διεύρυνση των υπηρεσιών και πόρων των πόλεων.
Τα οφέλη από τη σωστή χρήση τους περιέχουν τεράστια δυνητική οικονομική αξία. Δημιουργεί πολλαπλές επιχειρηματικές ευκαιρίες όπως η δυνατότητα αύξησης της παραγωγικότητας, η βελτίωση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στις γραμμές παραγωγής.
Τα οφέλη αυτά μπορούν να είναι ανατροφοδοτούμενα, όσο οι χρήστες συμβάλλουν στη βελτίωση της ακρίβειας και της λεπτομέρειας των πληροφοριών που διαθέτουν, αντιλαμβανόμενοι τα πλεονεκτήματά τους.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία και μέθοδοι για την αποτελεσματική και αποδοτική επεξεργασία των δεδομένων. Αυτά τα εργαλεία και οι μέθοδοι ενθαρρύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στις υπηρεσίες της πόλης και προσφέρουν βελτιωμένες υπηρεσίες, σε πολλούς τομείς για τους χρήστες τους, ενώ παράλληλα, δημιουργούν επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Ευφυής Διακυβέρνηση
Η ανάλυση των δεδομένων έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταστεί δυνατή η ευφυής. Οργανισμοί και υπηρεσίες με κοινά ενδιαφέροντα, μπορούν εύκολα να εντοπιστούν από την ανάλυση δεδομένων και να συνεργαστούν
μεταξύ τους. Αυτές οι συνεργασίες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του Δήμου.
Επιπρόσθετα, μπορούν να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν ικανοποιητικές, για τους κατοίκους, πολιτικές, καθώς ήδη θα γνωρίζουν τις ανάγκες τους σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορεί να μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας αναλύοντας δεδομένα από πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη υλοποιηθεί διασυνδέσεις για λήψη ανοικτών δεδομένων από τις παρακάτω πηγές του δήμου Ηρακλείου:
● Οικονομικά στοιχεία
● Ληξιαρχεία
● Δημοτολόγιο
● Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
● Κοινωνική Υπηρεσία
Στόχος είναι η συγκέντρωση τοπικών δεδομένων ενδιαφέροντος. Η καταχώρηση των δεδομένων θα μπορεί να πραγματοποιείται με δυο τρόπους:
● Αυτόματη καταχώρηση: Στην περίπτωση που ο πάροχος των δεδομένων διαθέτει τα δεδομένα του μέσω προγραμματιστικών διεπαφών.
● Χειροκίνητη Καταχώρηση: Τα δεδομένα θα εισάγονται με την συμπλήρωση κατάλληλων φορμών από τον υπεύθυνο διαχείρισης του αποθετηρίου ανοικτών δεδομένων.
Ενδεικτικές πηγές ανοικτών δεδομένων που θα είναι χρήσιμες για τον Δήμο Ηρακλείου :
● Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων (https://www.europeandataportal.eu/)
● ΕΛΣΤΑΤ
● ΟΑΕΔ
● Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
● Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου
● Περιφέρεια Κρήτης
● Πανεπιστήμιο Κρήτης
● Τροχαία Ηρακλείου
● ΚΤΕΛ Ηρακλείου